IKEWS  (GÜNCEL SİLAHLI MÜCADELE)
INTERNATİONAL KORKMAZ ŞİMŞEK ESCRİMA WEAPON STYLE

Geleneksellik ve öğretilerin tamamının ezberlenmesi ve uygulanması bazen uzun zaman alabilir. Bu zaman kavramı göreceli olarak kişilerin yaşam tarzları, iş ve aile hayatlarıyla alakalı olarak değişkenlik gösterebilir. IKEWS; Wing Tsun dövüş sisteminin Türkiye’de yayılması ve bilinmesinde büyük katlısı olan Korkmaz Şimşek tarafından geliştirilmiş bir öğreti tarzıdır.IKEWS Filipin Martial Arts ( Arnis, Kali, Escrima, Filipin Boksu ) ‘tan ve Korkmaz Şimşek’in geçmiş dövüş sanatları tecrübesinden esinlenerek geleneksellikten uzak, basit refleks ve uygulamaya dönük silahlı mücadele sistemidir.Sistemin eğitimleri Korkmaz Şimşek tarafından bizzat dönemsel eğitim seminerleriyle verilmektedir. Zamanı olmayan ve bir mücadele sisteminde eğitim alıp gelişmek isteyen kişiler için büyük bir fırsattır.
“Esckima” veya “Escrima” , Filipino Martial Arts  sopa ve kılıç mücadelesini vurgulamak amacıyla farklı bir dövüş sanatı eğitim sınıfı anlamına gelir. Bu terim İspanyolca kelime olan eskrim terimidir. ( “Esgrima”  ‘dan kaynaklanan dövüş sanatıdır. ) Filipinlerde Escrima,Arnis,Kali,De Mano ve FMA sistemleri olarakta  yayılmaktadır. Birçok isim altında dünyada farklı birçok okul vardır. Ancak Ülke daha yaygın olarak kullanılan ve ismi Filipin Kılıcı olarak bilinen “Kali” terimini kullanmayı daha çok tercih etmektedir.( Kali filipin kılıcı olan “Kalis”  kelimesinden gelmektedir.) FMA (Filipin Martial Arts) içerisinde öğretilen bu silahlı eğitim önceleri sadece köylülerin birbirine karşı savunması ve köyler arası mücadelelerde işe yaraması amacıyla öğrenilmekteydi.Daha sonra sistematize edildikten sonra savaş anında etkisi görülmeye başlandı.Escrima’nın birçok çeşidi vardır ve yaşadığımız yüzyıl içerisinde yapısını güncelliyerek yeni bir platform’a taşınmıştır.Birçok kişi bu sistemi stress atmak için yaparken yine bir çok kişi şov amaçlı öğrenmektedir.Fakat gerçek olan bir şey vardır ki oda sistemin gerçekten dışarda mücadele anında uygulandığında çok etkili olduğudur.
Geçmiş tarihlerde Escrima güncel olmadan evvel aynı zamanda içerisinde bitkisel otlar ile tedavi , verilen zararların giderilmesi hususunda sağlık eğitimi ve alınan darbelerin acısını giderici masaj eğitiminide içerisinde barındırmaktaydı.Fakat günümüze sadece mücadele hususundaki sistematik bilgi gelişerek gelmesine rağmen teorik bilgileri tarih içerisinde kaybolmuştur.
IKEWS Silahlı mücadele sanatının  muhatabı kişiler Escrima Sopası,Kısa Sopa,Kubotan,Bıçak ve Kısa Kılıç (Pala) kullanımında profesyoneldir.Yürütülen mantık ve dövüş içeriği silah ne olursa olsun bir FMA yada Escrima uygulayıcısı tarafından yabancılık çekilmeden kullanılacaktır.Escrima Güney Mindanao’da müslümanlar tarafından Kali Sanat Formu niteliği kazanmıştır.Endonezya’da ise Escrima uygulayıcıları tarafından ayrı bir yapıya bürünmüş adına ise Escrim Style denilmiştir.Escrima Sopaları ucuz tahta yerine sağlam bambu yada kırılma riski olmayan sağlam ağaçlardan yapılmalıdır.Kırıldığında yada darbelerde kıymık bırakan sopalar Escrima çalışması için tercih edilmemelidir.
Escrima sopaları IKEWS olarak tavsiyemiz çalışma için en rahat kullanım uzunluğu 55 cm ile 61 cm’dir.Kalınlığı ise yaklaşık olarak 2 parmak kalınlığında olmalıdır.Escrima’nın geçmişi küçük gruplar arasındaki mücadeleler yüzünden çıktığı için geçmişte sistematik bir bilgi haline gelememiştir.İleriki dönemlerde ise birçok Escrima yorumcusu tarafından temel vuruşlar esas alınrak farklı şekillerde yorumlanmıştır.IKEWS ise Wing Tsun ustası olan Sigung Korkmaz Şimşek’in Escrima sanatını kendi yorumlaması ile oluşmuştur.
Filipinlerde 1521 yılında Ferdinand Magellan Savaşı gerçekleşen savaşlarda birçok Escrimadorun sopalar ile savaştığı , İspanyollar ve Portekizlilere karşı Escrima sayesinde savaşın önemli dönemlerinde ağır darbeler verildiği efsane olarak dilden dile dolaşmaktadır.Birçok İspanyol ve Portekizli komutanın cansız bedenleri üzerinde Escrima Sopaları ile verilmiş darbelere rastlandı.İspanyolların savaş stratejileri beden yapıları dövüş tarzları Escrimadorların zaman içerisinde Escrimayı farklı uygulamalarını sağlamış buda sistemin dışarısı ve gerçek hayatta dahada uygulanabilir hale getirmiştir.FMA’nın sadece ispanyollardan değil çin savunma sanatlarından Kung Fu’nun tüm dallarından etkilecerek gelişimini sürdürdüğü tarihçiler tarafından bildirilmektedir.Tai Chi ve Wing Tsun sistemde bulunan çift bıçak kullanımına karşı Escrima teknikleri içerisinde eğitimler verildiği bilinmektedir.
IKEWS sayesinde ise Escrima sistem gelişimini devam ettirmektedir.Günümüzde Silahlı mücadelede kullanılan silahlar ateşli sailahlar haline dönüşmüştür.IKEWS öğretileri ile yakın mesafede ateşli silahlara karşı mücadele sistematik olarak öğretilmektedir.